fredag 13 juni 2014

A video from the release concert!

The new CD from Ralsgård & Tullberg was released at Ransäterstämman last weekend. Here's a clip from the release concert featuring Niklas Roswall on Nyckelharpa.


Degeberga 14 juni

Ralsgård & Tullberg kommer att göra en konsert i en av stugorna i Degeberga i samband med spelmansstämman. Lördag 14/6 kl 15.

Ralsgård & Tullberg will do a concert at Degebergastämman on saturday 15th june.