onsdag 30 juli 2014

Review of +1

The first review of the new CD arrived from UNT (Uppsala Nya Tidning). Ulf Gustavsson writes:

Traversflöjtduon Markus Tullberg och Andreas Ralsgård blandar egenkomponerat och traditionellt gods på sin nya cd ”+1”. Samt en del udda inslag som en polonäs av Leopold Mozart i förening med en svensk polska. Man njuter av dynamiken, den luftiga lätta rytmiken och tillvaratagandet av instrumentens möjligheter i duons spel som blir till en gemensam klangkropp t ex i ”Vispolska” efter Lisa Bolling.

Eng: The wooden flute duo Markus Tullberg and Andreas Ralsgård mixes original compositions and traditional material on their new CD "+1". They also include some odd stuff as a composition of Leopold Mozart together with a Swedish Polska. I enjoy the dynamics, the light rhythm, and the possibilities of the instruments that make them come together in one, united sound as in "Vispolska" after Lisa Bolling.

You can order the CD here:
International: www.pluggedrecords.com
Sweden: www.plugged.se